OK-mærket

Find din fagforening: Oversigt over fagforeninger ud fra din titel

Scroll eller træk for at udforske

Hvad kan fagforeningen hjælpe med?

Det var fedt, at fagforeningen havde dialogen med min chef - og ikke mig selv.

Louise, elev

Kan fagforeningen hjælpe mig med min karriere?

Overenskomsterne er med til at give dig gode muligheder for at gå på uddannelse, så du hele tiden kan blive bedre til dit job.

Læs mere om karriere

Monica og Thobias om overarbejde

For mig er fagforeningen et sikkerhedsnet, der kan hjælpe mig.

Thobias

VVS'er

Får jeg løn under barsel?

Overenskomsterne sikrer dig ret til at gå på barsel med løn, så du kan have en tryg tid med dit barn. Arbejder du uden overenskomst, er du kun sikret barselsdagpenge.

Læs mere om barsel
Fagforeningen står bag mig. Det er min sikkerhed.

Monica

SOSU-assistent

Det fucking forventningspres

Monica, Thobias og Jonas om at være den nye

Hvordan får jeg en ekstra uges ferie?

Loven giver dig ret til 5 ugers ferie. Den 6. ferieuge er forhandlet på plads af din fagforening gennem overenskomsterne.

Læs mere om løn

Hjælp når du har brug for det

Hvordan undgår jeg at brænde ud?

Noazofia, Nicklas og Laura om trivsel på arbejdspladsen

Jeg har fået al den hjælp, jeg kunne ønske af min fagforening

Nicklas

Snedker

Hvad er en overenskomst, og hvad gør den for dig?

En overenskomst er en skriftlig aftale, som din fagforening indgår med din arbejdsgiver om dine løn- og arbejdsvilkår, ferie, barsel, efteruddannelse, pension og andet inden for dit fagområde. Derfor er du godt stillet med den rigtige fagforening.

Læs mere om løn

Hvem har min ryg?

Fagforeningen kender dine rettigheder. Og er der for at hjælpe dig.

Jonas

Sælger

Har du tjek på din løn? Hver anden har oplevet fejl. 

Din fagforening har forhandlet din overenskomst. Derfor kan de også tjekke, om du får den rigtige løn. Kontakt din fagforening og få et løntjek.

Læs mere om løn

Fra uddannelse til arbejde

Monica om pludselig at være færdiguddannet

Fagforeningen kan hjælpe dig, hvis du har det dårligt på dit arbejde.

Laura

Kontorassistent

Hvad med pension?

Hvis du arbejder på overenskomst, er du sikret en pensionsordning, som din arbejdsgiver betaler ind til hver måned.

Læs mere om pension

Hvad er en fagforening?