OK-mærket

Find din fagforening

3F – Fagligt Fælles Forbund

Atorfillit Kattuffiat

Blik og Rørarbejderforbundet

Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane

BUPL

Cabin Attendants Union

Centralforeningen for Stampersonel

DSL Danske Skov og Landskabsingeniører

Danmarks Kordegneforening

Danmarks Lærerforening

Dansk Artist Forbund

Dansk El-Forbund

Dansk Metal

Dansk Musiker Forbund

Dansk Skuespiller Forbund

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Sygeplejeråd

Dansk Told og Skatteforbund

Danske Bandagister

Danske Bioanalytikere

Dansk Elitesportsudøveres Forening (DEF-Sport)

Danske Fodterapeuter

Danske Psykomotoriske Terapeuter

Danske Tandplejere

Det Offentlige Beredskabs Landsforbund

Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landsforbund (ESL)

FAF

Farmakonomforeningen

Finansforbundet

Frederiksberg Kommunalforening

FOA

Foreningen af Folketingets Betjente

Foreningen af Danske Inseminører

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd – TAT

Forsikringsforbundet

Frie Skolers Lærerforening

Fængselsforbundet

Fødevareforbundet NNF

Gentofte Kommunalforening

HI – organisation for ledende medarbejdere i idræts, kultur- og fritidssektoren

HK/Danmark

Hoffunktionærforeningen

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Håndbold Spiller Foreningen

jid – Jordbrugsteknologer i Danmark

Kirkekultur.nu

Kort- og Landmålingsteknikernes Forening

Kost- og Ernæringsforbundet

Kriminalforsorgsforeningen

Malerforbundet i Danmark

Medieforbundet i DR

Organistforeningen

Politiforbundet

PROSA

Radiograf Rådet

SAFU, Sammenslutningen af Funktionærer

Serviceforbundet

Socialpædagogerne

Spillerforeningen

Teknisk Landsforbund

Trafikforbundet

Uddannelsesforbundet

Viften – Ansatte i Folketinget under CO10